Vrácení zboží a peněz

Vrácení zboží a peněz

Pokud chcete vrátit zboží v řádné lhůtě 14-dnů bez udání důvodu vyplňte prosím formulář "Odstoupení od smlouvy" a spolu s vraceným materiálem odešlete na naši adresu na své náklady. 

Vrácené zboží musí být doručeno v originálním neotevřeném obalu (pokud je takto prodáváno) na naši adresu Sanderova 1547/20 (areál Českých přístavů), Praha 7, PSČ: 170 00. Po naší kontrole, že není poškozeno, Vám budou peníze zaslány na bankovní účet uvedený ve formuláři "Odstoupení od smlouvy" do 14 dnů

Upozorňujeme, že zboží, které bylo označeno v Košíku jako "Poptávkový SORTIMent"  nelze vrátit. Prodej "Poptávkového SORTIMentu" se řídí dle pravidel prodeje z kamenné prodejny. 

Reklamace

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci (zaznamenáním do přepravního listu přepravce). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že Vám bylo dodáno zboží s vadou nebo závadou, která nebyla patrná u převzetí zboží, vyplňte "Reklamační list" s podrobným popisem vady nebo závady zboží. Tento "Reklamační list" spolu s vraceným zbožím odešlete na naši adresu na své náklady do 3 dnů.

Vaše reklamace bude posouzena a vyřízena v zákonné lhůtě.